اندیشه

دریچه ای به دنیای دانش

نمونه طرح درس هدیه های آسمان پایه چهارم


1- مشخصات کلی :
نام درس :هدیه های آسمان

کلاس : چهارم ابتدایی

عنوان درس : مساجد مسلمانان

 نام معلّم : میلاد دریانورد

تعداد دانش آموزان : 25 نفر

 صفحات : از 18 تا 21

مدت جلسه : 45 دقیقه

شماره ی طرح درس:1

--------------------------------------------------------------------------------------------
2- اهداف کلی : آشنایی دانش آموزان با مساجد مهم ّ مسلمانان

--------------------------------------------------------------------------------------------
3- اهداف جزیی:
v آشنایی با اولین مسجد مسلمانان در صدر اسلام
v آشنا شدن با مسجد النبی و شهری که این مسجد در آن واقع شده است .
v آشنا شدن با بزرگ ترین و مهم ترین مسجد مسلمانان و پی بردن به اهمیت این مسجد
v آشنا شدن با مسجد الاقصی
v آشنایی با وضعیت مسلمانان در فلسیطن اشغالی
v آشنا شدن با کارها و فعالیت هایی در مسجد ـ به عنوان یک نهاد اجتماعی ـ انجام می گیرد .
v علاقه مند شدن به مطالعه در مورد مساجد مسلمانان

vعلاقه مند شدن به حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت
v حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت

--------------------------------------------------------------------------------------------
4- رفتار ورودی :
v دانش آموز می داند که مسجد محل ّ عبادت است .
v دانش آموز می داند که فعالیت هایی از جمله خواندن نماز ، قران و برگزاری مراسم مذهبی در مسجد انجام می گیرد .

--------------------------------------------------------------------------------------------
5-  روش تـدریس : تلفیقی ( اکتشافی ، پرسش و پاسخ ، نمایشی)

--------------------------------------------------------------------------------------------
6-  مـواد آمــوزشی و وسایل آموزشی: کتاب هدیه های آسمان، پازل ها عکس های تهیه شده از مساجد مسلمانان ، فیلم و عکس های آموزشی از مساجد مسلمانان، تخته سیاه ، گچ ،، رایانه ، ویدیو پروژکتور.
7- مدل کلاس : دایره ای ـ گروهی

--------------------------------------------------------------------------------------------
8-  نحوه ی تعامل و گروه بندی:
گروه بندی به وسیله ی پازل هایی که از مساجد مسلمانان تهیه کرده ایم آغاز می شود . پازل ها را به صورت تصادفی بین دانش آموزان تقسیم می کنیم و از آن ها می خواهیم کسانی که پشت پازل شان به یک رنگ است ( پشت پازل ها را از قبل رنگ آمیزی کرده ایم )کنار هم قرار بگیرند و یک گروه تشکیل دهند و پازل مورد نظر را کنار هم بچینند.
--------------------------------------------------------------------------------------------
9- مفاهیم کلیدی :
مساجد مسلمانان ، مسجد النبی ، مسجد قبا، مسجد الاقصی ، بیت المقدس ، مسجدالحرام ، فلسطین ، اسرائیل
--------------------------------------------------------------------------------------------
10- ارزشیابی تشخیصی : (5 دقیقه)
v آیا در محله ی شما مسجد وجود دارد ؟
v چه فعالیت هایی در مسجد شما صورت می گیرد ؟
v می توانید نام چند مسجد از مساجد مهم مسلمانان را بگویید؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

11- مراحل تدریس:(30 دقیقه)
الف ) ایجاد انگیزه (5 دقیقه)
تعریف خاطره ای از سفر زیارتی عمره ، پرسیدن چند سوال نظیر آیا در محله ی شما مسجد وجود دارد ؟ اسم آن چیست ؟
ب) ارائه ی درس :
فعالیت معلم  و فعالیت دانش آموز
معلم پازل های مساجد مهم مسلمانان را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. هر دانش آموز به صورت تصادفی یک قطعه پازل را به صورت تصادفی انتخاب می کند.
معلم دانش آموزان را راهنمایی می کند که در گرو های خود قرار بگیرند . دانش آموزان با توجه به که توضیحی که در قسمت 9 ( نحوه ی تعامل و گروه بندی ) توضیح داده شد در گروه خود قرار می گیرند.
معلم سوالاتی را که از قبل از درس طرح کرده است در اختیار دانش آموزان قرار می دهد . دانش آموزان با مشورت یکدیگر و در صورت امکان با مراجعه به کتب مربوطه به سوالات معلم پاسخ می دهند.
معلم از گروه ها می خواهد هریک به نوبت سوال های مربوط به گروه خود را بخوانند و به آن ها پاسخ دهند. یکی از اعضای گروه سوال را خوانده و به آن پاسخ می دهد.
معلم درضمن نمایش عکس هایی از مساجد مسلمانان توضیحات تکمیلی را ارائه می دهد. دانش آموزان به تصاویر و توضیحات معلم خوب توجه می کنند.
ج)ارزشیابی تکوینی :
v چهار مورد از مهم ترین مساجد مسلمانان را نام ببرید؟
v بزرگ ترین و مهم ترین مسجد مسلمانان چه نام دارد؟
v vاولین قبله ی مسلمانان کجا بوده است ؟
د) ارزشیابی پایانی
v به نظر شما چرا کودکان فلسطینی نمی توانند به راحتی در مساجد خود نماز بخوانند ؟
v در مسجد محله ی شما چه فعالیت هایی انجام می شود.
تعیین تکلیف :
v نوشتن نامه ای به دوست خود و توصیف مسجد محله ی خود در آن نامه
v تحقیق در مورد یکی از مساجد مهم مسلمانان ( بهتر است تحقیق در مورد مسجدی باشد که پازل آن مسجد رد اختیار گروه قرار گرفته است)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ساعت 19:0  توسط حسین شمس  |