اندیشه

دریچه ای به دنیای دانش

نمونه طرح درس قرآن پایه ی اول ابتدایی

رسول گلی زاده

زمان :

45 دقیقه

هدف کلی :

آشنایی با داستان حضرت سلیمان وملکه صبا

 

اهداف رفتاری :

1-فراگیر نام حضرت سلیمان را بگوید.

2-بگوید این داستان در کجا آمده است .

3-نام پرنده حضرت سلیمان را بگوید .

4-توانایی حضرت سلیمان را نام ببرد .

5-بگوید پرنده حضرت سلیمان کجا رفته بود.

6-نام ملکه سرزمین صبا را بگوید .

7-بگویدمردم سرزمین صبا چه چیزی را می پرستیدند.

8-بگوید حضرت سلیمان اول چه کاری برای این مردم انجام داد.

9-بگو ید چرا حضرت سلیمان اول نامه نوشت ؟

10-با توجه به تصاویر داستان را تعریف کند.

 

کارهای قبل از تدریس :

ارزشیابی تشخیصی از سوره ها خوانده شده ودرس در مسجد وایجاد آمادگی برای درس جدید وگروه بندی دانش اموزان

 

وسایل لازم :

کتاب قران کلاس اول

 

روش تدریس :

یاران در یاد گیری و داستان گویی ونمایش خلاق

ارائه درس:

 

فعالیت های معلم                                                                   فعالیتهای دانش آموز                

 

معلم میگوید به تصاویر این درس نگاه کنید.                                           نگاه می کنند

حالا هرجه فهمیدید دو نفری برای هم تعریف کنید                                  تعریف می کنند

معلم در کنار بچه ها میرود وداستانهای آنها را گوش می کند

گروهی داستان را تعریف کنید                                                                  تعریف می کنند

حالا گوش کنید تا من هم داستان را تعریف کنم .                                        گوش میکنند

بچه ها در درس قبل پدر علی چه قولی داده بود؟                                          .......................

حضرت سلیمان یک پیامبر بود که می توانست با تمام حیوانات حرف بزند . یک روز در میان لشکریان خود دید که هدهد که نام پرنده او بود نیست .او می گوید اگر الان هدهد نیایید من آن را می کشم همان وقت هدهد می رسد و می گوید من به سرزمین صبا رفته بو دم مردم آن سرزمین به جای خدا خورشید را می پرستیدند .حضرت سلیمان هم که پیامبر بود و کار پیامبران راهنمایی مردم است بنابراین برای ملکه آن سرزمین که بلقیس نام داشت نامه نوشت واو را به خداپرستی دعوت کرد .بچه ها در زمانهای قدیم پرندگان نامه ها را می بردند در این جا هم همان طور که می بینید هدهد نامه را برای بلقیس می برد .

ارزشیابی تکوینی :

هر کدام از شما که می توانید داستان را تعریف کنید .این داستان را هم معلم می خواهد که بچه ها نمایش بدهند .البته نمایش آن بیشتر به جلسه بعدی موکول می شود .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ساعت 22:38  توسط حسین شمس  |